HİZMET SÖZLEŞMESİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Hizmet Sözleşmesi;

İnternet ortamında hizmetler sunan "TurkLokasyon", ile kişisel, finansal ve diğer bilgilerini sipariş sırasında belirterek hizmet alan kişi (bundan böyle kullanıcı olarak anılacaktır) sözleşmenin taraflarını oluşturur.

İş bu sözleşmede taraflar siparişin devamında verecekleri yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan eder ve doğruluğunu taahhüt ederler.Sözleşmenin Konusu;

İş bu sözleşmenin konusu aşağıda kısaca açıklanan, internet sitelerinin barındırılması, dedicated server, vps server, vds server, oyun sunucuları ve isim tescili işlemi hizmetlerinin ana hatlarının belirlenmesi ve karşılıklı hakların korunması ile ilgili hükümlerdir.

Web Hosting

Kullanıcının talep ve tercihlerine uygun olarak "TurkLokasyon" 'in hazırladığı ya da bir başkası tarafından daha önceden hazırlanmış olan internet sitesinin internete açık "TurkLokasyon" sunucularında, "TurkLokasyon" tarafından kiralanmış sunucularda ya da "TurkLokasyon"'in kullanımına açık sunucularda bulundurulması ve yayımlanması işlemidir.

Alan Adı Tescili

Kullanıcının tercihi doğrultusunda istemiş olduğu internet adresinin vermiş olduğu Üyelik Bilgilerine uygun olarak belirttiği süre süresince tescil edilmesi işlemidir.

Dedicated Server

Fiziksel sunucu yatırımı yapmak istemeyen müşterilerin bu hizmeti tarafımızdan sunulan kira bedeli karşılığında kiralamaları işlemidir.

VPS - VDS Server

Küçük veya Ortaçaplı projeler için fiziksel sunucuya ihtiyaç duymayan ve ihtiyaçlarını sanal sunucular ile karşılayan bireysel veya kurumsal kullanıcılar ile sunucularımızın paylaşılması işlemidir.

Oyun Sunucuları

Oyun sektöründe yer alan ve hizmetimiz dahilinde (teamspeak 3, knight online pvp, metin 2 pvp ve silkroad pvp hizmetlerinden en az birini alan kullanıcıları kapsayan işlemdir.

Sözleşmenin Süresi

İş bu sözleşme Kullanıcının, vermiş olduğu siparişle ilgili, sorumluluğu olan bedeli "TurkLokasyon"'a ödeme kanallarından birini kullanarak ulaştırmasıyla başlar. Sipariş sırasında Kullanıcı tarafından tercih edilen hizmet periyodu (aylık sipariş/yıllık sipariş) bitiminde sona erer.

Hizmetin Dondurulması, Limitlenmesi veya Tamamen Durdurulması

Kullanıcı, "TurkLokasyon" tarafından kendisine tahsis edilen alanda yayınlayacağı internet sitesinin içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. Söz konusu sitedeki yazı, veri, ses, görüntü ve her tür verinin kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa Kullanıcı kendisi katlanmayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Aşağıda açıklanan durumlarda "TurkLokasyon", kullanıcısına verdiği hizmeti uyarı yaparak veya uyarı yapmayarak tamamen ya da kısmen, geçici bir süre ile dondurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

Spam Mail Gönderimi : Kullanılan barındırma hizmetlerinde spam içerik yada çok sayıda gönderim yapan spam mailler IP güvenliğini tehlikeye atması sebebiyle yasaktır. "TurkLokasyon" firması spam mail tespit ettiği sunucuyu dondurma, sınırlandırma veya kapatma hakkına sahiptir. Spam mail ihlali durumunda cezai yaptırım riski oluşması sebebiyle "TurkLokasyon" firması ücret iadesi olmaksızın, sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.

Fikir ve sanat eserlerine yönelik suçlar : Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek (copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek suçlar) ve özel hayatın dokunulmazlığına tecavüz eden davranışlar durumunda "TurkLokasyon" firması hiçbir sorumluluk almaksızın kullanıcıya uyarı dehilinde cezai yaptırım (Hizmet durdurulması veya iptali) uygulama hakkını gizli tutar.

Genel ahlaka ters davranışlar : Toplumda kabul görmüş genel ahlak, örf ve adetlere ters düşecek düzeyde "adult" tabir edilen içeriklerin yayımı ve/veya "TurkLokasyon" servisleri kullanılarak buna aracı olunması. "TurkLokasyon" servisleri kullanılarak başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesaplarına yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve bu tür yollarla başkalarının bilgisayar / ağ / şebekelerine zarar vermek. "TurkLokasyon"'e ait bilgisayarlara ve üzerlerine kurulmuş olan yazılımlara zarar vermek, zarar verilmesine neden veya vermeye çalışmak. "TurkLokasyon" servislerini kullanarak üye/ziyaretçilere müzik dosyaları, bedava e-mail vermek, korsan yazılımlar sunulması, toplist, directory , banner değişimi, sayaç, download (dosya indirme) hizmetleri vermek, site üzerinde her türlü chat programı veya chat sunucuna bağlanan arabirim çalıştırmak, siyasi web siteler, bedava web alanı ve elektronik posta adresi dağıtılması.

Sanal veya Fiziksel Sunucular ile Saldırı Durumu : Sunucular üzerinden başka hatlara yapıldığı tespit edilen saldırı veya taciz durumlarında "TurkLokasyon" firması hizmetin iptali veya durdurulması hakkına sahiptir. Bu durum sebebiyle oluşabilecek hukuki sorumluluk durumunda müşteri gizlilik politikası kapsamındaki sözleşme fesih edilerek "TurkLokasyon" firması hukuksal süreçte müşteri bilgilerini paylaşma hakkını gizli tutar.

Kayıtların Geçerliliği

Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, "TurkLokasyon" 'in defter ve bilgisayar kayıtlarının, tarafların göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerin, "TurkLokasyon" tarafından muhafaza edilen "TurkLokasyon" /Kullanıcı arasında geçen telefon görüşmesi kayıtlarının, Kullanıcının internet ortamında yaptığı ve "TurkLokasyon" 'in bilgisayarlarında yedeklenmiş kayıtlarının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen "TurkLokasyon" kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

İş bu Sözleşme

Bu maddeyle birlikte 10 maddeden oluşmaktadır ve taraflarca okunmuş ve imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet ortamında "TurkLokasyon" 'a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Tüm ürün ve hizmetlerini sadece internet ortamında satış yapan "TurkLokasyon" , tüm siparişlerinin ilk sayfasında bu sözleşmenin okunup, anlaşılıp, kabul edilmediği sürece siparişe devam edilemeyeceği uyarısı yapar. "TurkLokasyon" gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Kullanıcı bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.KAPAT BİZ SİZİ ARAYALIM?